GSES

Devletler, gezegenimiz ve insanlar için bir fark yaratma niyetiyle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını, Standartlarını, Yasalarını ve Yönetmeliklerini oluşturmuştur. Konulan hedeflere ulaşmak için de hükümetlerin ve şirketlerin uyum içinde olması ve gelişim göstermesi gerekmektedir..

Bu sebeple de kurumlar, küresel hedeflere dahil oluyorlar ve döngüsel iş modellerini öncelik haline getirmekteler. Dahası her yıl topluma karşı daha şeffaf olmaktalar. 

Ama sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda şirketler, hükümetler ve bireyler için bir netlik eksikliği ve bilgi karmaşası var. Bir şirket için sürdürülebilirliğe giden net bir plan, yol ne yazık ki yok. 

Şirketler, iş süreçlerinin sürdürülebilirlik ilkelerine uyup uymadıklarını bilmeyebilir ve farkına varmadan işlerini riske atıyor olabilirler.

Bizler bunun böyle olmaması gerektiğine inanıyoruz! 

İşte tam da bu nedenle geniş iş ortağı yelpazesiyle Global Sürdürülebilir İşletme Standardını (GSE-Standart) ve destekleyici platformu GSES Sistemi hayata geçirilmiştir.

Bizler, verilerin sürdürülebilirlik raporlaması ve gelişimi konusunda küresel iletişimi büyük ölçüde destekleyebileceğine ve geliştirebileceğine inanıyoruz.

Ayrıca, sürdürülebilirlik raporlamasını ve yönetimini maliyetli ve karmaşık bir yükten fırsata dönüştürme hedefindeyiz.

GSE-Standart, sürdürülebilir performansı ölçmek için dünyadaki tüm sürdürülebilirlik standardlarını birleştiren dünyanın ilk Meta Standart’ıdır. Aynı zamanda GSE-Standart bağımsız ortaklar ve akreditasyon kurumları tarafından onaylanmıştır.

Destekleyici GSES Sistemi ile birleştirildiğinde, şirketlerin ve hükümetlerin sürdürülebilirlik performanslarını, tedarik zincirlerini ve yatırımlarını ölçmek ve yönetmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahiptir.

Dünyamız ve insanlar üzerindeki en büyük olumlu etkiyi yaratmak için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz!

GSE-Standart Nedir?

Global Sürdürülebilir İşletme Standardı (GSE-Standart) ve SaaS platformunu destekleyen GSES Sistemi, size sürdürülebilirlik derecelendirmeleri ve yönetişim için benzersiz, bütünsel, doğrulanmış ve akredite bir yaklaşım sunar.

Destekleyici platform GSES Sistemi ve bağlı GSES Veritabanı ile birleştirildiğinde, şirketlerin ve hükümetlerin sürdürülebilir performanslarını, tedarik zincirlerini ve yatırımlarını ölçmek ve yönetmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahiptir.

Sürdürülebilirlik raporlamasını maliyetli ve karmaşık bir zorunluluktan fırsata dönüştürmenin yanı sıra iki aşamalı bir çözüm sunar:

GSE-Standart;

 • Global Reporting Initiative (GRI) ve ISO High-Level Structure (HLS) temel alınarak oluşturulmuştur ve UN Global Compact, OECD Guidelines ve Responsible Business Alliance ile uyumludur.
 • Açık kaynaklıdır ve çok çeşitli uluslararası uzmanlar ve paydaşlar tarafından yönetilmektedir.
 • KOBİ’lere, büyük ölçekli şirketlere ve de hükümetlere uygun şekilde özelleştirilebilmektedir.

Sürdürülebilirlik Evi

GSE-Standart, birlikte “Sürdürülebilirlik Evi”ni oluşturan birkaç bileşenden oluşur. Bu model, çok seviyeli bütünsel yaklaşımımızın nasıl çalıştığını göstermektedir.

GSE-Standart, kuruluşları ve tedarik zinciri şirketlerini iki düzeyde ölçer, sürdürülebilirliğin tüm yönlerini kapsar:

 1. Organizasyon düzeyi (6 sütun)
 2. Ürün / proje seviyesi (3 sütun)

Yapının her bir ayağı ayrı ayrı ölçülebilir, doğrulanabilir ve onaylanabilir.

Tüm bileşenler birlikte kuruluşun sosyal açıdan sorumlu ve döngüsel girişimciliğe doğru adımlar atmasını sağlarken, aynı zamanda BM Sürdürülebilirlik Amaçları’nın gerçekleştirilmesine katkıda bulunur.

Kurumsal düzeydeki altı sütun (“Kurumsal Standart”):

 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR)

 • Sosyal Sorumlu Tedarik (SP)

 • CO2 İndirgeme (CO2)
 • Döngüsel Ekonomi (CE)
 • Sağlık ve Güvenlik (HS)

 • Biyoçeşitlilik (BD)

Ürün / proje düzeyindeki üç sütun (“Ayak İzi Standartları”) şunlardır:

 • Çevresel Ayak İzi

 • Sağlık Ayak İzi

 • Döngüsel Ayak İzi

Yaklaşım şunları içerir:

 1. Sürdürülebilirlik için mevcut ve yeni sertifikaların, kalite işaretlerinin ve etiketlerin yerleştirildiği GSE Meta Standardı
 2. Organizasyonel düzeyde tedarik zinciri analizi
 3. Ve BM Sürdürülebilirlik Hedeflerine katkı.

Kurumsal Seviye

Kurumsal düzeydeki altı sütun (“Kurumsal Standart”):

 • Direk Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR), “ISO 26000: 2010 Kurumsal sosyal sorumluluk” kılavuzuna dayanmaktadır

 • Sürdürülebilir Tedarik (SP) sütunu “ISO 20400: 2017” kılavuzuna dayanmaktadır

 • Sütun CO2 Azaltma (CO2), “ISO 14064-1: 201’2 ve” ISO 50001 “kullanır

 • Sütun Döngüsel Ekonomi (CE), (İngiliz Standardı) “BS 8001: 2017” ye dayanmaktadır

 • Sağlık ve Güvenlik (HS) sütunu “ISO 45001: 2018” e dayanmaktadır

 • Biyoçeşitlilik sütunu (BD) 2020’nin ikinci yarısında başlatılacaktır.

Ürün / Proje Seviyesi

Sürdürülebilirlik Evi’nin alt kısmı, ürünler ve projelerden (gerçek “kilometre taşları”) oluşur: “Ayak İzi Standartları”.  Bu katman, ürünlerin, projelerin veya hammaddelerin nereden geldiğini inceler. Temel soru şudur: Bir ürün / proje / hammadde ne kadar döngüsel, sürdürülebilir ve sağlıklıdır?

Büyükesat Mahallesi Koza 1 Caddesi No 153-Sev Apt/4
Çankaya / Ankara

info@settardinler.org

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.